Χρήση μύλων άλεσης – National Barista Championship

Σχετικά με τους μύλους άλεσης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή του National Barista Championship θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Στο stage καθώς και στο practice room, ο χορηγός του πρωταθλήματος θα έχει ήδη εγκατεστημένους τους μύλους άλεσης σύμφωνα με τον κανονισμό 4.4 του παγκοσμίου πρωταθλήματος World Barista Championship (W.B.C.). Όποιος διαγωνιζόμενος επιθυμήσει να τους χρησιμοποιήσει θα είναι στη διάθεσή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται. Με δεδομένο όμως ότι στα Εθνικά πρωταθλήματα δεν απαιτείται – υποχρεούται ο διαγωνιζόμενος να διαγωνιστεί με τους μύλους άλεσης του χορηγού, θα δύναται να χρησιμοποιήσει μύλους της επιλογής του με τους περιορισμούς που ορίζονται στον κανονισμό, για τους οποίους θα φέρει και την πλήρη ευθύνη λειτουργίας και φύλαξης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων.

Παρακάτω αναφέρεται και ο ακριβής όρος όπως αναγράφεται στους κανονισμούς του 2016.
4.4 GRINDER
WBC Competitors must use one of two specified grinder models from the official WBC Grinder Sponsor, Mahlkönig, to prepare the espresso for each course in their competition routine. The WCE certified grinders are the Mahlkönig K30 Vario Air and the EK43. Both models will be provided for use on-site. Grinders that are provided on-site have a fixed technical configuration including the hopper and cannot be opened/altered internally by the competitors. Competitors may adjust the grind particle size and dose from the external controls. The provided grinders will be calibrated to the same specifications for each competitor. The use of a competitor’s own grinder is allowed, as long as the grinder model is identical to one of the two acceptable Mahlkönig models. Not following this rule is grounds for disqualification. National Bodies are not obligated to require competitors to use a provided grinder.
Competitors may not use more than two grinders for espresso preparation during their performance, otherwise the competitor will receive zero (0) points in Station Management on the Technical Score Sheet.

000