Ανακοίνωση: Μύλοι για το πρωτάθλημα Barista 2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαγωνιζόμενοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2017, θα διαγωνιστούν με τους χορηγούμενους μύλους Mahlkonig EK43 και K30, τους αποκλειστικούς μύλους του World Barista Championship. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος διαθέτει τον ίδιο μύλο (ίδια εταιρεία και ίδιο μοντέλο) δύναται να κάνει χρήση αυτού.

Στο διαγωνισμό, δεν θα επιτραπεί η χρήση οποιουδήποτε άλλου μύλου πέραν τον προαναφερθέντων.

000