ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΝΙΑΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΝΙΑΔΗΣ

Education Coordinator

My involvement with coffee began at a very young age, delighting in preparing coffee for my parents and secretly tasting a little from their cups. It was therefore a natural progression into dealing with it professionally later in life. I have been in the specialty coffee industry for over ten years. I am an Authorised SCA Trainer, Coffee Diploma Holder, Q-Grader and I recently became the first CQI Q-Lecturer in Quality Evaluation in Greece.

Educating myself in coffee has always been at the forefront of my goals. Acquiring new skill sets and focusing on the growth and development of such skills has been a journey of personal understanding as well as a journey of challenges. I strongly believe that our industry needs to be stronger than ever in order to recover lost ground due to the pandemic. Training and education can be the driving forces (necessary in these uncertain times.)

Η ενασχόλησή μου με τον καφέ ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν έφτιαχνα καφέ στους γονείς μου και ύστερα τον δοκίμαζα και εγω κρυφά. Αργότερα, τα πράγματα ήρθαν έτσι που με οδήγησαν να ασχοληθώ και επαγγελματικά. Είμαι στο χώρο του Specialty για πάνω από δέκα χρόνια. Είμαι AST, κάτοχος Coffee Diploma, Q-Grader και πρόσφατα έγινα ο πρώτος CQI Q-Lecturer στo Quality Evaluation στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση στον καφέ ήταν πάντα πολύ σημαντική για μένα, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων είναι για μένα ένα ταξίδι προκλήσεων και προσωπικής κατανόησης. Θεωρώ ότι η Εκπαίδευση είναι μία κινητήριος δύναμη, ώστε ο κλάδος μας να καλύψει το χαμένο έδαφος που προκάλεσε η πανδημία.