ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2017 – Eurogat SA

Ευχαριστούμε την Eurogat SA, τον χορηγό μας για το 2017 που προσφέρει το πακέτο της χορηγίας που περιλαμβάνει τους μύλους άλεσης καφέ Mahlkonig, τους αποκλειστικούς μύλους των παγκόσμιων πρωταθλημάτων καφέ του World Coffee Events.

000