Πρόγραμμα διαγωνισμού Latte Art (17/01)

Προς τους διαγωνιζομένους στον ημιτελικό του Latte Art! Σας ανακοινώνουμε ότι ο προγραμματισμός για την Κυριακή 17/01 έχει ως ακολούθως:

Δείτε Χρονοδιάγραμμα

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο info@scaehellas.com

000