ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε τα μοντέλα που θα χορηγηθούν στα φετινά μας πρωταθλήματα, καθώς και τα link για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Μηχανές καφέ: Faema E71 gti A/3
Τεχνικές Λεπτομέρειες

Μύλοι άλεσης: Fiorenzato F83 E (on demand, με ατσάλινα μαχαίρια)
Τεχνικές Λεπτομέρειες

Μύλοι άλεσης καφεκοπτείου: Fiorenzato F6 D timer, με ατσάλινα μαχαίρια)
Τεχνικές Λεπτομέρειες

000