Η εταιρεία Zaro’s στο πλευρό του SCAE Hellas για το 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα για το 2017 είναι μια ευγενική συνεισφορά της εταιρεία Zaro’s Natural Mineral Water, που θα αποτελέσει πολύτιμο υποστηρικτή μας για όλο το έτος!

Σας ευχαριστούμε!

000