Επιστολή – Πρόσκληση μελών SCAE Hellas στην παρουσίαση «SCAE & SCAA Unification».

Αγαπητά μέλη,
Όπως ίσως γνωρίζετε, o Speciality Coffee Association of Europe βρίσκεται εν μέσω συζητήσεων με τον Specialty Coffee Association of America σχετικά με την πιθανή συνένωσή των δύο οργανισμών σε έναν παγκόσμιο.

Σε συνέχεια της ανασκόπησης και της έγκρισης της Προκαταρκτικής Συμφωνίας, παρουσιάζεται στα ενδιαφερόμενα μέλη του SCAE καιτου SCAA μία συνοψη προς εξέταση, σε πολυάριθμες συναντήσεις μελών σε Ευρώπη και Ασία. Σας καλούμε, εάν είναι δυνατό να συμμετάσχετε σε κάποια από τις συναντήσεις αυτές, με σκοπό να μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα της ένωσης, την προβλεπόμενη διαδικασία και να θέσετε την ψήφο σας.

Η συνάντηση πρόκειται να γίνει το Σάββατο 14 Μαΐου στις 15:00, στην αίθουσα παρουσιάσεων του κτιρίου D10 στην Τεχνόπολις, στα πλαίσια του Athens Coffee Festival. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της συνάντησης. Μπορείτε ωστόσο να ψηφίσετε και μέσω
της ιστοσελίδας του SCAE, απ’ όπου σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να κατεβάσετε το Prospectus που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα όσα προτείνονται.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πρόκειται για μία απόφαση των μελών και η ψήφος σας είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε ψήφος, θετική ή αρνητική, είναι εξέχουσας σημασίας καθώς κατευθύνει ανάλογα τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ένωση των δύο οργανισμών.

Μετά τιμής,
Γιάννης Αποστολόπουλος
Deputy Executive Director, SCAE

000