Ενημέρωση για τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του SCA

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν από τον SCA οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων θα λειτουργούν στο εξής όλα τα εκπαιδευτήρια! Οι προδιαγραφές έχουν εφαρμογή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα σε καταστήματα, μονάδες καβουρδίσματος, τις υποδομές της εταιρείας σας αλλά και σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο εκπαιδευτικό κέντρο.

Παρακάτω οι δύο διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτηρίων στους οποίους μπορεί να διδάξει κάποιος AST:

Authorised Training Venue
Οποιοδήποτε μέρος στο οποίο διδάσκεται το SCA Coffee Diploma System courses (ή τα SCAA Pathway courses) θα πρέπει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο εγχειρίδιο των εκπαιδευτών, SCAE AST Handbook.
Δεδομένου ότι για κάθε ενότητα υπάρχει ξεχωριστή λίστα εξοπλισμού και άλλων προαπαιτούμενων, θα πρέπει οι AST να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων για κάθε ενότητα την οποία πρόκειται να διδάξουν.

Οι AST θα είναι υποχρεωμένοι να επιβεβαιώνουν ότι οι χώροι στους οποίους διδάσκουν πληρούν τις προϋποθέσεις, αφού αυτές θα αναφέρονται σε όλα τα νέα και προς ανανέωση AST Agreement που θα υπογραφούν από την 1η Ιουλίου 2017. Όλες οι υπάρχουσες υποδομές θα πρέπει να προσαρμοστούν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες στα νέα δεδομένα και από τις 30 Ιουνίου να λειτουργούν πλέον με βάση τα περιγραφόμενα.
 
Οι προϋποθέσεις θα είναι διαθέσιμες στην κατηγορία Education της ιστοσελίδα του SCAE αλλά και στην ιστοσελίδα του SCA, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή. Μπορείτε να τις κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: http://scae.com/training-and-education/ast-portal/ast-core-equipment.
 
Premier Training Campus
Παράλληλα με τα τυπικά εκπαιδευτήρια θα λειτουργήσουν και τα επονομαζόμενα Premier Training Campus, εκπαιδευτικά κέντρα των οποίων οι προδιαγραφές θα είναι αυστηρότερες και περισσότερο εκτεταμένες. Τα συγκεκριμένα κέντρα θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα του SCA και σε άλλα μέσα ως διακεκριμένα μέρη για να παρακολουθήσει κανείς τα εκπαιδευτικά προγράμματα του SCA.
 
Για να μπορέσει ένα εκπαιδευτήριο να πιστοποιηθεί ως Premier Training Campus μετά από σχετική αίτηση, θα πρέπει να καταβάλει τέλος εγγραφής και επίβλεψης, η οποία θα πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό του SCA και τους εκπροσώπους του. Οι προδιαγραφές των Premier Training Campus έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τις ενότητες σε τρία επίπεδα: Sensory/Green, Barista/Brewing και Roasting και είναι διαθέσιμες εδώ: http://scae.com/training-and-education/ast-portal/ast-premier-training-campus.
 
Για αιτήσεις των AST ή των ιδιοκτητών των εκπαιδευτηρίων για τα Premier Training Campus αλλά και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους Owen Thom ( OwenT@sca.coffee)  και Kim Ta (KimT@sca.coffee).
 

000